יום רביעי, 25 בספטמבר 2013

מדרש תמונה - השוואה בין תמונות

במקרה הנוכחי , השימוש באתר הוא בהצגת סדרת תמונות. לחיצה על התמונה מגדילה אותה
וזה מאפשר להבחין בפרטיה השונים.
בכיתות שבהן לוח אינטראקטיבי ניתן להשתמש ב"זרקור" כדי לעבור בין חלקיה השונים של התמונה וכך לאסוף פרטים.
שמציבים את התמונות אחת ליד השנייה אפשרות ההשוואה היא בלתי נמנעת.
במשימה שתוצג לעיל הוצגו 4 אגרות ברכה מתקופות שונות.

מטרת ההשוואה : הבחנה בסמלי החג שחוזרים על עצמם בברכות לאורך התקופות.
למידת כללים לכתיבת ברכה  (הישג נדרש 3 - כתיבה למטרות שונות).
עיצוב כרטיס ברכה אישית על פי העקרונות שנלמדו.

מבחינה טכנית, כדי למקם את התמונות באתר אחת ליד השניה נבחר בעריכת הדף באפשרות של הוספת טבלה.
לכל תא נוסיף את התמונה הרצויה.

כדי לבסס את הידע שנצבר שולבה במשימה גם האזנה לשיר הקשור לנושא.
משימת ההאזנה הייתה לאתר סמלים ולהשוות עם הסמלים שהופיעו בברכות .

קישור למשימה:
ברכה לשנה החדשה - כיתה ד' - מעלה הגליל מעונהשימוש במשחק לפתיחת שיעור

שימוש במדרש תמונה מאפשר לילד להפעיל  את הידע שלו בתוך סיטואציה נתונה.
התמונה היא חומר חזותי המייצג את המעשה הקונקרטי המבטא מושג.
היא מפתחת את היצירתיות , הדימיון ומתבססת על ידע נתון. התמונה מאפשר התבוננות מנקודות מבט שונות
וקישור לעולם החיצוני ולעולם הפנימי.
היום, הברשת שימוש נרחבת של תצלומים ותמונות השימוש במדרש התמונה הוא זמין יותר.
דוגמא לשאלות המעודדות חשיבה מסדר גבוה בשימוש בתמונה.

דרך משחק : "גלה את התמונה" יכול המורה להעלות תמונה שעליה יבסס את השיעור בהמשך.
המורה מנסח שאלות הקשורות לנושא וכל פעם שנענית תשובה נכונה נחשף חלק מהתמונה.
המשחק יוצר גירוי ומוטיבציה .
לאחר שנחשפה התמונה יכול המורה לבצע את הפעילות הפדגוגית המתבקשת על פי העקרונות שהוצגו לעיל.

כדי שהמורה יוכל לשחק את המשחק במהלך השיעור והתלמידים יוכלו לשחק גם בבית יש להעלות את הקישור
לאתר : "גלה את התמונה" (ראו דוגמא) ובסוגריים לכתוב את קוד המשחק.

בכיתות ד' - ו' - ניתן לתת לתלמידים לשחק לבנות את במשחק סביב סיכום נושא נלמד. דרך נהדרת לעשות סיכום לנושא ולתרגל ניסוח שאלות.


מצגת הסבר לבניית משחק : "גלה את התמונה" .


דוגמאות:
האושפיזין - כיתה ד' - בית ספר "מעלה הגליל"
פסח - כיתה ב' - בית ספר נחשוני החולה