יום רביעי, 25 בספטמבר 2013

שימוש במשחק לפתיחת שיעור

שימוש במדרש תמונה מאפשר לילד להפעיל  את הידע שלו בתוך סיטואציה נתונה.
התמונה היא חומר חזותי המייצג את המעשה הקונקרטי המבטא מושג.
היא מפתחת את היצירתיות , הדימיון ומתבססת על ידע נתון. התמונה מאפשר התבוננות מנקודות מבט שונות
וקישור לעולם החיצוני ולעולם הפנימי.
היום, הברשת שימוש נרחבת של תצלומים ותמונות השימוש במדרש התמונה הוא זמין יותר.
דוגמא לשאלות המעודדות חשיבה מסדר גבוה בשימוש בתמונה.

דרך משחק : "גלה את התמונה" יכול המורה להעלות תמונה שעליה יבסס את השיעור בהמשך.
המורה מנסח שאלות הקשורות לנושא וכל פעם שנענית תשובה נכונה נחשף חלק מהתמונה.
המשחק יוצר גירוי ומוטיבציה .
לאחר שנחשפה התמונה יכול המורה לבצע את הפעילות הפדגוגית המתבקשת על פי העקרונות שהוצגו לעיל.

כדי שהמורה יוכל לשחק את המשחק במהלך השיעור והתלמידים יוכלו לשחק גם בבית יש להעלות את הקישור
לאתר : "גלה את התמונה" (ראו דוגמא) ובסוגריים לכתוב את קוד המשחק.

בכיתות ד' - ו' - ניתן לתת לתלמידים לשחק לבנות את במשחק סביב סיכום נושא נלמד. דרך נהדרת לעשות סיכום לנושא ולתרגל ניסוח שאלות.


מצגת הסבר לבניית משחק : "גלה את התמונה" .


דוגמאות:
האושפיזין - כיתה ד' - בית ספר "מעלה הגליל"
פסח - כיתה ב' - בית ספר נחשוני החולהאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה